2018

20.07.
Rankweil(A) - Werkstatt    

21.07.
Kufstein(A) - Werkstatt   

28.07.
Abraham(SK) - Friskofest    

03.08.
Zerotin(CZ) - Motoparty    

04.08.
Cherkassy(UKR) - Doroga Fest     

10.08.
Hodonin(CZ) - Masarykovo Namesti

11.08.
Rostin(CZ) - Slavnosti Piva Kaminka 

18.08.
Bilina(CZ) - Letni Amfiteatr    

24.08.
Litvinov(CZ)  - Attic Club   

25.08.
Filipov/Jirikov(CZ) 

31.08.
Düsseldorf(D) - Pitcher   

01.09.
Düsseldorf(D) - Pitcher